Hoppa till sidans innehåll

Guldtråden & Värdegrund


Guldtråden


Riktlinjer för föreningens ungdomsverksamhet
Ett dokument beslutat av styrelsen 2015/2016


HK Lidköpings ungdomsverksamhet
HK Lidköping ska bedriva en ungdomsverksamhet som innehåller grunder för idrottslig
och social fostran och verka för en positiv samhälls- och människosyn.
HK Lidköping tycker det är viktigt att aktivt verka för en hälsosam livstil och en drogfri
miljö. Genom utbildning av ledare, modernt träningsinnehåll och en väl fungerande
ungdomssektion vill HK Lidköping skapa de bästa förutsättningarna för ungdomarna att
utvecklas och fostras i. För att få ungdomsverksamheten att fungera så behöver vi
föräldrarnas stöd och hjälp. Det ska vara naturligt att som förälder vilja vara med i HK
Lidköping -familjen och vilja hjälpa till runt lagen.


HK Lidköping vill bland annat:
• Att ungdomarna skall tycka att handboll är det roligaste som finns!
• Att handbollsträningen är inriktad på att behålla och utveckla alla barn,
ungdomar och ledare.
• Att spelare, ledare och föräldrar skall vara medvetna om och jobba efter vår vision,
värdegrund och verksamhetsidé.


Till dig som ledare
Vi är medvetna om att olika åldrar kräver olika typer av ledarskap. Eftersom ledarna är en
central del i HK Lidköpings verksamhet är det viktigt att föreningens riktlinjer
och värdegrunder sätts i första hand och före det enskilda laget. Som ledare är det viktigt
att ge konstruktiv kritik vilket är viktigt för spelarens utveckling. Om spelare ska flyttas till
en äldre eller yngre åldersgrupp i något syfte ska det endast göras efter samråd med
berörda parter och ungdomsansvarig, alternativt styrelsen.
Några viktiga saker att komma ihåg för dig som ledare:
• Du ska vara ett föredöme utifrån föreningens värdegrund och verksamhetsidé.
• Stötta och hjälp våra egna föreningsdomare, utan domare inga matcher.
• Ledaren för respektive åldersgrupp planerar både för det enskilda träningspasset
och planerar även i ett längre perspektiv så att mål och riktlinjer uppnås.
• Vi vill att du samverkar över laggränser för att skapa en god föreningskänsla där
alla hjälps åt.
Riktlinjer för åldersgruppernas utveckling
I takt med att åldern stiger ska spelarna skolas in i vad föreningen kräver både på och
utanför planen. Alla spelare ska få instruktioner få sin tränare oavsett nivå och mognad.
Vår målsättning är att ha utbildade tränare som leder och korrigerar på ett positivt sätt.
Träningen skall ske i rätt ordningsföljd och vara anpassad för respektive åldersklass. Här
beskriver vi i kort vad respektive åldersklass har för inriktning på sin verksamhet och vad
man bör tänka på.


7-8 ÅR HANDBOLLSSKOLAN
Träningspassens längd är ca en timma och bedrivs i grupper en gång per vecka.
Vi betraktar dessa år som en rekryteringsperiod. Vi tar hänsyn till att barn utvecklas olika
snabbt och att intresset för idrott kan variera kraftigt de första åren. Handbollsskolan ingår
inte i något organiserat seriespel. Däremot ska ni försöka anordna eller delta i
träningsmatcher minst en gång under hösten och en gång under våren. Alla barn skall
delta lika mycket och ska uppmuntras att spela på olika positioner. Det primära är att alla
får vara med och att de trivs och har roligt.
Inriktning:
• Prova på spelet handboll med enkla regler.
• Lära sig de enklaste grunderna.
• Individuell teknik.
• ”Lek med boll” är tre nyckelord för denna ålderskategori.
• Grovmotoriska bollövningar.
• Kasta – Fånga – Balans – Hoppa.
• Alla skall tycka att handboll är det roligaste som finns.


9-10 ÅR D-UNGDOM
Första året med handbollsträning. Vi genomför två träningspass per vecka under
träningsperioden oktober till april. Vi tränar totalt ca två timmar i veckan. Alla barn skall
delta lika mycket och ska uppmuntras att spela på olika positioner. Laget deltar i
seriespel. Som ledare bör du under säsongen arrangera en lagträff på hemorten där man
sover över tillsammans. Man åker med de som vill, till förslagsvis; Hallbybollen.
Inriktning:
• Allsidig bollträning
• Lite finmotorisk träning i: Kasta – Fånga – Dribbla – Balans – Hoppa.
Detta skapas även i lekövningar.
• Mer inlärning om regler i handbollsspelet.
• Lära sig mer om grunderna och spelets idé.
• Lära sig mer i förståelse om lagspel och positioner på planen.


10-12 ÅR C-UNGDOM
Vi fortsätter med de grundläggande färdigheterna; passa, skjuta och bra bollbehandling.
Under träningsperioden genomförs två träningspass per vecka för den yngre
åldersgruppen Den äldre åldersgruppen tränar även ett pass med fysisk träning per
vecka. Laget deltar i cuperna ex.vis Hallbybollen och Potatiscupen.
Inriktning:
• Vi låter fortfarande alla spelarna delta lika mycket i träningarna och matcherna och
låter den äldre åldersgruppen spelare oftast spela på ”sina bästa platser”.
• Lite mer avancerad bollmotorisk träning. Så mycket boll som möjligt i alla övningar.
• Finmotorisk träning i skott och passteknik.
• Anfall och försvarsträning och de olika positionerna i spelet.
• Mer teknik och taktisk träning.
• Mycket spelträning.
• Lite fysisk träning med egna kroppen som belastning, exempelvis cirkelträning.
• Anpassad löpträning intervall.


13-14 ÅR B-UNGDOM
Nu börjar det att ställas lite mer krav på spelarna. Tre handbollspass kombinerat med
annan fysisk träning i veckan. Träningsperioden sträcker sig från augusti till april.
14-årsgruppen deltar i Ungdoms-SM för B-ungdomar. USM laget/lagen tas ut efter
träningsflit, engagemang och intresse, där föreningen ställer krav på att träningarna
startat i mitten av augusti, i annat fall väljer man en annan cup än USM längre fram på
säsongen. I vår förening prioriterar vi fortfarande utveckling och tillhörighet före
”toppning”. Laget deltar i två övernattningscuper.
Inriktning:

• Individuell anfall och försvarsteknik.
• Individens egen kreativitet i träning ska stimuleras.
• Mer samarbete i övningar 2 och 2, 3 och 3 och uppåt.
• Mer övningar sker i små-lagsspel.
• Mer taktisk handbollsträning i anfall och försvarsmönster.
• Ökad fysisk träning (med egna kroppen som belastning) kombinerat med
löpträning.


15-16 år A-UNGDOM
Under A-ungdomstiden höjs kraven ytterligare och träningen sker i princip året runt. Tre
dagars kollektiv träning, och ett individuellt schemalagt fyspass. Spelarna fostras till
junior/seniorspelare och därför bör träningsflit, intresse och engagemang premieras i
matchtid under serie och cupspel. Alla spelare som är i träning, skall få speltid i seriespel,
men det är inte klockan som styr speltiden. Gruppen deltar i cuper, (antal bestäms av styrelsen från år till år).
Spelarna får genomgång och träning med vikter i syfte att lära sig styrketräning och för att
förbättra sin fysiska status. Kraven på resultat i Ungdoms-SM ökar utan att det sker på
bekostnad av den individuella utvecklingen.
Inriktning

• Mer specialinriktad träning i respektive favoritposition.
• Mycket individuell teknik.
• Mer träning i samarbete utifrån spelposition.
• Mycket samarbete två och två.
• Förmågan att se sin handbollsförebild och ta lärdom av dennas teknik i spel och
individuellt.
• Individen ska lära sig att ta mer ansvar för den egna fysiska träningen.
• Den fysiska träningen ökas med noggrann genomgång av träning med lättare
vikter.
• Mängden träning ökas både kollektivt och individuellt.
• Vi medverkar nu aktivt till att styra in lämpliga ungdomar på ledar- eller
domarbanor genom att erbjuda dem utbildning och förtroendeuppdrag i klubben.


17-18 år JUNIORER, SAMT SENIORER
De två sista åren som ungdomsspelare ska förbereda spelarna för kommande seniorspel.
Gruppen deltar i junior- eller seniorserie och bör delta i SM för juniorer.
Inriktning
• En högre medvetenhet i/om. och vad träning på högre nivå innebär för individen i kollektivet och individuellt.
• En mer fysisk/teknisk träning.
• Avancerad träning av den individuella färdigheten med boll.
• Att träna sig i att kunna känna igen sig och vara flexibel oavsett position i
spelövningar eller i matchsituation.
• Att verbalt och visuellt (t.ex. filma) ta till sig information i träning eller taktisk
rådgivning inför och under match.
• Att ta ansvar för att vara väl införstådd i lagets grundspel både i försvar och
anfallsspel.
• Den fysiska belastningen ökar i både mängd och vikt.
• Utbildning i kost och näringslära.

 
 

Vision - Verksamhetsidé - Värdegrund

 
Ett dokument beslutat av styrelsen 2015/2016


Vision

 
Vår vision är att vara en av de främsta idrottsföreningarna i Lidköping vad gäller modern
syn på barn- och ungdomsidrott som stimulerar, utmanar och inspirerar. Vår vision är
också att driva en förening där det finns en plats för alla, oavsett ambitionsnivå och som
möjliggör deltagande i flera idrotter. Dessutom vill vi att alla i och omkring HK Lidköping
ska få positiva minnen för livet.


Verksamhetsidé


Vår avsikt är att utveckla talang hos alla utan att leta
efter enskilda talanger, detta genom utbildade och
engagerade ledare. Vi vill att så många som möjligt
ska spela handboll så länge som möjligt, för att
kunna nå ända upp till seniornivå och stanna där. Vi
ser att vi har ett socialt ansvar att fostra barn och
ungdomar, men också ansvaret att inte tappa bort
lekfullheten på vägen.


Värdegrund

 
Med följande värdegrund bedriver HK Lidköping en verksamhet med ledorden Hjärta,
Kamratskap och Laganda. Hjärta: står för lojalitet, engagemang och ett positivt synsätt.
Kamratskap: uppnås genom att visa respekt gentemot varandra, ledare, domare,
motspelare och andra föreningar. Laganda skapas av: tillhörighet och en stor
familjekänsla, och allas möjlighet att spela handboll oavsett etnisk, ekonomisk eller social
bakgrund.


Att vara spelare i HK Lidköping


Av våra spelare, både stora som små, önskar vi oss några viktiga saker:
- Träningsengagemang. När vi är på träning lyssnar vi på våra ledare och
respekterar det som de säger, ger järnet och gör vårt bästa.
- Vi vill att du ska vara öppen med vad du känner och våga säga till om något
inte är bra. Din åsikt är viktig. Prata i första hand med din tränare om något
inte känns rätt.
- Det är i HK Lidköping du spelar handboll, vi vill gärna att du visar det och är
stolt över vår förening!
- Mot medspelare, motståndarlag och domare förväntar vi oss alltid en bra
attityd. Fair-play är nyckelorden! Vi gnäller inte på domaren, vi tackar våra
motståndare för matchen och vi berömmer våra lagkompisar.


Att vara förälder i HK Lidköping


Föräldrarna är en viktig resurs för föreningen och är därmed nödvändiga för att
föreningen ska kunna utvecklas och för att ditt barn ska kunna få en meningsfull
fritidsaktivitet.


• Föräldrar förväntas respektera domare, ledare, motståndarlag och annan publik.


- Föräldrar förväntas visa respekt för ledarnas arbete och låta dem sköta
coachning utan inblandning under träning eller match.
- Det är inte acceptabelt att klaga på domare och motståndare. Vi ser det
som självklart att man istället berömmer om man gör något bra. Föräldrar ska
framförallt vara föredömen för våra barn.


• Stötta i med- och motgång


- Stötta ditt barn i alla situationer och hjälp ditt barn att finna motivationen
även när det går tungt.
- Låt barnets upplevelse vara styrande och kräv inte bättre resultat än vad
barnet gör. Fråga gärna om ditt barn hade kul på matchen/träningen, inte
bara om laget vann eller hur många mål man gjorde. Uppmuntra laginsatsen
och försöket, inte resultatet.
• Visa att du står bakom HK Lidköping
- Hjälp ditt barn och se till att hen kommer i tid och är förberedd för träning
eller match. Träningstiden är värdefull och ska utnyttjas på bästa sätt.
- Hjälp ditt barn att förstå att idrotten har värdefulla saker att lära ur förutom
att bli handbollsspelare; fungera i grupp, hantera med- och motgång, ta
ansvar för sig själv och andra, resa tillsammans med andra och möjligheten
att träffa nya kompisar.
• Alla kan bidra med något
- Ta aktivt del av den information som finns på lagets och föreningens
hemsida och håll dig uppdaterad.
- Hjälp laget och dess ledare med de tjänster de ber om så att man kan
avlasta ledarna så att de kan koncentrera sig mer på själva handbollsspelet.
Kom ihåg: ingen kan göra allt, men alla kan göra något!


HK Lidköping har en stor ungdomsverksamhet där bland annat hallhyror, domararvode till
äldre ungdomslag, utbildningar, matchdräkter och material m.m. är kostsamma delar.
Detta finansieras till stor del av medlemsavgifter, föreningsbidrag och sponsorer. Tyvärr
räcker inte detta, utan för att vi fortsatt ska kunna hålla avgifterna relativt låga kommer
varje åldersgrupp att få olika arbetsuppgifter som hjälper föreningen att få in de medel
som behövs.


Att vara ungdomsledare i HK Lidköping


Du är en av våra viktigaste personer, en ambassadör för föreningen och en länk mellan
aktiva medlemmar och styrelsen. Att vara ungdomsledare i HK Lidköping är ett uppdrag
som ger mycket tillbaka i form av upplevelser, utbildning, resor, nya relationer och
vänskapsband.


- Vi vill att du sätter föreningens bästa i första hand. Vi vill även att du arbetar
långsiktigt ditt ledarskap genom att sätta utveckling före resultat.
- Vi önskar att du i den mån du kan samverkar över laggränser för att skapa
en god föreningskänsla där alla hjälps åt.
- Du som ledare är en av spelarnas största förebilder. Du står för rent spel och
har en positiv attityd mot andra ledare, mot- och medspelare och klagar inte
på domaren utan berömmer. HK Lidköping ska främja tillväxten av domare,
inte hämma den.
- Vi vill att du som ledare skapar en sund och positiv miljö för våra barn och
ungdomar, vilket i sin tur skapar ett livslångt intresse för idrotten.


Föreningens ansvar


HK Lidköping ansvarar för att vi är en professionell förening med en organisation som
följer lagar, stadgar och bindande regler. Föreningen ansvarar även för att ha en stabil
ekonomi och att föreningens medel förvaltas på rätt sätt.


HK Lidköpings styrelse består säsongen 2016/2017 av:


Ordförande Maria Björkholm
Sekreterare Mia Eng

Ledamot Frida Rydstedt

Ledamot Mats Håkansson

Ledamot Pontus Ljung Milton
Ledamot Malin Hansson
Ledamot Sören Larsson

 


Praktiska uppgifter


Kansli
Telefon: 0510 - 77 12 22
Öppettider: vardagar 08:00-12:00 & 14:00-16:00


Adress & inbetalningsuppgifter
Idrottens Hus
Hallgatan 12
531 52 Lidköping
Bankgiro: 5661-6014
Web & sociala medier
Hemsida: www.hklidkoping.se
Facebook: www.facebook.com/hklidkoping

Postadress:
HK Lidköping - Handboll
Hallgatan 1
53152 Lidköping

Kontakt:
Tel: 0510795485
E-post: This is a mailto link

Se all info

Våra sponsorer!

SPARBA~1

 

AC732A3673AE5BE695FAD785387072CF

Bravida logotyp

synnergrensresor_logo

Logo - Fyrkantens Ventilation

Dina

 

index

weblogga1

 PwC logo

cityherrodam

Lidköping Energi

Västgöta Transport

T Johanssons Åkeri